استقبال بیش از ۵۲۰ نفر از مدیران نگهداری و تعمیرات از همایش هفتم

دبیرخانه همایش مفتخر است که پذیرای بیش از ۵۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات از صنایع مختلف و پویای کشور باشد. امید آن است که برنامه های همایش موجبات رضایتمندی مخاطبان را فراهم آورده و سهمی در خور در پیشبرد اهداف صنایع کشور عزیزمان داشته باشد.