برگزاری هشتمین همایش بین المللی نگهداری و تعمیرات در ۷ و ۸ بهمن ماه

16-16-logo

ضمن آرزوی موفقیت های علمی در سال پیش رو، به اطلاع کلیه علاقمندان حوزه نگهداری و تعمیرات می رساند، پس از برگزاری هفت دوره موفق همایش نگهداری و تعمیرات، دوره هشتم این رویداد با حضور جمعی از اساتید برجسته بین المللی و داخلی در تاریخ ۷و ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد.