بهینه سازی روش های نگهداری و تعمیرات با رویکرد EBAM


پروفسور اندرو جاردين

درست است که نظرات ذهنی و قضاوت های مبتنی بر تجربیات در تصمیمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و تعویض نقش مهمی را ایفا می کنند، اما باید فرضیات اساسی را با استفاده از داده هایی که به درستی جمع آوری و تحلیل شده اند مورد آزمایش قرار داد. ما به این فرآیند، مدیریت دارایی های مدلل یا EBAM(Evidence-Based Asset Management) می گوییم.

یکی از مباحث کلیدی که در نگهداری و تعمیرات وجود دارد، تصمیم گیری پیرامون ۳ موضوع زیر است:

۱-استراتژی های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، ۲- تصمیمات مربوط به بازرسی و ۳- تصمیمات مربوط به تعویض تجهیزات سرمایه ای

در این کارگاه ضمن معرفی EBAM برای تصمیم گیری پیرامون هریک از موارد بالا،  چگونگی کاربردی کردن آن با کمک تجربه های واقعی صنعتی نشان داده خواهد شد.

به عنوان مثال تصمیم مربوط به تعویض تجهیزات سرمایه ای که در ادامه می آید را در نظر بگیرید. در یکی از پروژه ها، من با فردی آشنا شدم که در یک شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی در آمریکا با تقریباً ۲۴۰۰ قطعه تجهیزات سنگین کار می کرد. او می گفت:

“ما هیچ استراتژی سازمانی برای تعمیر/تعویض تجهیزات، خرید/اجاره خدمات و … نداریم. این تصمیمات عموماً بر اساس قدرت افراد، تعداد شکایات مکانیک ها و نه تحلیل اهداف گرفته می شوند…از سوی دیگر ما یک سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات بعلاوه ۴ سال اطلاعات بسیار خوب از تجهیزات و هزینه ها داریم”

نتیجه اینکه اطلاعات موجود باید در پیاده سازی رویکرد EBAM مورد استفاده قرار گرفت تا بهینه ترین تصمیمات اتخاذ گردد.

این گونه موقعیت ها از طریق تئوری ها و کاربردهایشان در پروژه های متنوعی در سازمانهایی که اتخاذ EBAM را با آموزش نرم افزار های خاص EBAM هدف قرار داده اند، توضیح داده خواهند شد.