جی هورتون


Horton photo

وی موسس و مدیرعامل شرکت Strategies Partners، یک شرکت مشاوره ی مدیریت مستقل است که به شرکت های برجسته ای در استرالیا، آسیا، و کانادا در زمینه ی انرژی، تولید، معدن، ساختمان، حمل و نقل و صنایع لجستیکی در طی بیست و پنج ساله مشاوره داده است. جی هورتون در گذشته به عنوان مدیر در شرکت های مشاوره بیت المللی معظمی نظیر پرایس واترهاوس کوپرز(PricewaterhouseCoopers)، مک کنزی(McKinsy) و شرکت مشاوره ORG Pty بسیاری از شرکت ها را درباره ی چگونگی مدیریت دارایی ها، مشاوره داده است . همچنین قراردادهای برون سپاری را مدیریت و راهبردهای انعقاد قرارداد را  برای کارفرمایان در صنایع حمل و نقل، تامین انرژی، تولید و معدن توسعه داده است. تخصص ایشان توسعه استراتژی های مدیریت دارایی های فیزیکی و چگونگی انعقاد قرار داد های برون سپاری در صنایع است.