دكتر علي حاج شيرمحمدي


shirmohammadi

دكتر علي حاج شيرمحمدي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌باشد و به عنوان استاد مدعو با دانشگاه SFU  كانادا همكاري دارد.

وي داراي ۱۶ سال سابقه كار در صنايع داخل و خارج از كشور در زمينه مهندسي نگهداري و تعميرات و همچنين مديريت فني مي‌باشد.

همكاري و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و ارايه مشاوره به صنايع در نگهداري و تعميرات و TPM و همچنين ارايه سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي در زمينه نت، مديريت پروژه و مديريت استراتژيك، از جمله فعاليت‌هاي وي مي باشد.

وي رياست انجمن مهندسي صنايع ايران را عهده‌دار بوده و دبير اولين كنفرانس بين المللي نت ايران و دبير علمي اولين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه بوده‌است.

دكتر حاج شير محمدي چهار عنوان كتاب دانشگاهي در حوزه نگهداري و تعميرات، مديريت و كنترل پروژه و مديريت توليد و موجودي‌ها به رشته تحرير درآورده است. وي همچنين سه عنوان كتاب كه از جمله آنها مي‌توان به كتاب TPM (برنده جايزه كتاب شايسته تقدير در هفدهمين جشنواره انتخاب كتاب سال) اشاره نمود، ترجمه نموده‌است.