دکتر دارکو لویت


Final-Darko

دکتر دارکو لویت دانش آموخته دانشگاه تورنتو کانادا و یکی از مدیران شرکت کوماتسو در شیلی با بیش از ۱۳۰۰ نیروی نگهداری و تعمیرات است که تیمی را با مسئولیت تعریف حیطه خدمات دهی و قیمت گذاری قراردادهای نگهداری و تعمیرات شرکت رهبری می کند. وی همچنین استاد نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان در دانشگاه کاتولیک شیلی در سانتیاگو می باشد.

دکتر لویت از بنیانگذاران شرکت Reliatec Ltda است که یک شرکت مشاوره ای فعال در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد و تجربیات فراوانی در شیلی، آرژانتین، کلمبیا و کانادا در شرکت هایی مانند Dofasco (در صنعت فولاد)،  Hydro One (در صنعت لوازم الکتریکی)، Canadian Ministry of Defense (از صنایع نظامی)، Cerrejón Coal و Phelps Dodge (در صنعت معدن) و Komatsu (ساخت و ساز و تجهیزات کاوش معدن)دارد.