سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری (CMMS)


پروفسور خیری کوباسی

این سیستم ها نرم افزارهای کامپیوتری هستند که برای پشتیبانی از مدیران نگهداری و تعمیرات در برنامه ریزی، مدیریت، و اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات طراحی شده اند. هدف نهایی هر CMMS این است که از تصمیم گیری مدیر نگهداری پشتیبانی کند. به این هدف، آیا این سیستم ها مفیدند؟

پس از معرفی مختصر تاریخچه ی CMMS و یک مرور گسترده به انواع سیستم ها، این کارگاه به سوال اساسی درباره ی پیاده سازی CMMS می پردازد. این سوالات عبارتند از:چرا شما به یک CMMS نیاز دارید؟طبقه بندی CMMS وچگونگی انتخاب CMMS که مناسب نیازهای شما باشد.چه داده هایی مورد نیاز است؟CMMS به اتخاذ چه تصمیماتی می تواند کمک کند؟

این سمینار سپس بر ارائه ی مفهوم سیستم مدیریت نگهداری هوشمند و تفاوت آن با CMMS سنتی متمرکز خواهد شد و توضیح خواهد داد که چرا این سیستم ها مورد نیاز هستند.  توسعه و تست سیستم بهینه سازی نگهداری شده ی هوشمند هیبرید، در دو دهه ی گذشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. HIMOS یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند است که می تواند کمک شایانی به مدیران فنی در رابطه با به پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه داشته باشد.

جنبه ی اساسی یادگیری سیستم از تجربه ی کاربر، که HIMOS را متمایز می کند، توضیح داده خواهد شد و پیامدهای تکامل طبیعی سیستم از طریق استفاده در محیط های مختلف مورد بحث قرار خواهد گرت. این نیازمند معرفی مختصری از بعضی مفاهیم اولیه ی هوش مصنوعی است(Artificial Intelligence).

سیستم HIMOS از طریق یک مطالعه ی موردی نشان داده خواهد شد که بر ساسا به کارگیری آن در تاسیسات تولید نفت دریایی در دریای شمال می باشد.