شانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی


شانزدهمین همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

استمرار و تداوم برگزاری همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی در ایران که با حمایت صمیمانۀ اصحاب فن و مدیران پیشروی ایرانی محقق گردید، موجب ایجاد جریانی سازنده در خلق ارزش پایدار از تجهیزات، ساختمان‌ها، ابزارها و دارایی‌ها شده است. گرچه در این مسیر اهداف بزرگ و بلندی برای آینده وجود دارد، اما امید به آینده که نیروی پیشران این مسیر است اکنون به یک واقعیت تبدیل شده است. از این منظر به تحقیق می‌توان ادعا کرد که در دنیا همایشی در این موضوع با این قدمت را نمی‌توان یافت. سال‌های ابتدایی برگزاری این همایش با تمرکز بر نگهداری و تعمیرات آغاز شد، در میانۀ راه به مدیریت دارایی‌های فیزیکی تبدیل شد و در سال‌های اخیر به مباحث انقلاب صنعتی چهارم پیوند خورده است. انقلاب صنعتی چهارم اکنون لبۀ دانش در گسترۀ علم محسوب می‌شود و کشورها و سازمان‌های کلاس جهانی در حال توسعۀ زیرساخت‌های خود برای به‌کارگیری مزایای رقابتی این دانش هستند.

در ۱۶ سال اخیر سیر تغییر از نگهداشت تا مدیریت دارایی‌های فیزیکی متعالی در تجاربی که در همایش ارائه می‌شدند مشهود بود. جایی که همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی از یک همایش برای ارائۀ تجارب سازمان‌های خارجی به همایشی برای به‌اشتراک‌گذاری تجارب موفق سازمان‌های ایرانی در کنار سازمان‌های خارجی تبدیل شد. همایشی که در طی ۱۶ سال از ارائۀ منابع محدود علمی به جریان‌سازی علمی تبدیل شد، ده‌ها کتاب مرتبط ترجمه و تألیف شد و وزارتخانه‌ها، هلدینگ‌ها، سازمان‌های مادرتخصصی و صنایع تجهیزمحور زیادی همراه این جریان شدند. همایشی که در طی سال‌ها از فراز و نشیب‌های بسیاری گذر کرد. در اوج تحریم، رویکردهای تاب‌آوری را محور قرار داد، در زمان گسترش به‌کارگیری نرم‌افزارها نمایشگاه‌های جانبی زیادی برگزار کرد، در دوران کرونا منعطفانه به همایشی مجازی تبدیل شد و با گسترش انقلاب صنعتی چهارم پیوند با مدیریت دارایی‌های فیزیکی را مطرح کرد.

باعث افتخار است که امسال شانزدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی را در کنار همۀ دلسوزان و متخصصان برگزار می‌کنیم و با تمام توان می‌کوشیم پاسخی شایسته به اعتماد مخاطبان بدهیم.

شانزدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی را در روزهای ۳ و ۴ اسفند ۱۴۰۰ و به‌صورت مجازی روی پلتفرم‌های حرفه‌ای با ۶۰ سخنرانی در ۴ اتاق مجازی همزمان تجربه کنید، ببینید، بشنوید، بپرسید و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

دریافت کاتالوگ شانزدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی

ثبت نام در شانزدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی