مدیریت تغییرو تحول با تغییر فرهنگ در مدیریت دارایی های فیزیکی


دکتر سارا بانکی

سازمان ها برای بقا و رشد نیاز به تغییرات مستمر در زمینه های مختلف دارند. دارایی های فیزیکی های یک سازمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مدیران اغلب به اشتباه بر این باورند که با تغییر ساختار یا تکنولوژی و ماشین آلات، سازمان درجهتی نو با موفقیت حرکت خواهد کرد. غافل از اینکه روند تغییر روندی پیچیده است که موفقیت و ثباتش تلاش پیگیر افراد با نفوذ را می طلبد.

در این ارائه ابتدا بعد از توضیح ضرورت تغییر به  هشت عامل مهم در موفقیت تغییر می پردازیم. پس از آن به راهکار های ثبات تغییر می پردازیم. هر تغییری در هر لایه و سطحی نیاز به همراهی و اجرا از طریق پرسنل را دارد. چنانچه نیروی انسانی سازمان همراستا و موافق با این تغییرات نباشد این تغییرات یا اجرا نمی شود یا ناقص و بی انگیزه اجرا می شود و یا حتی اگر درست اجرا شود پایدار و با دوام نخواهد بود و سازمان در مدت زمانی کوتاه به حالت اولیه بر می گردد. لذا لازم است پس از اطمینان ازساختارهای حمایتی در تغییر،  برای ثبات آن هم چاره اندیشی کنیم.

راهکار پیشنهادی ایجاد ثبات از طریق تغییر فرهنگ سازمان است. فرهنگی که با تغییرات جدید ( تکنولوژی چشم انداز پروسه ها و …) همخوان باشد و ساز و کارهایش با هدف جدید سازمان در یک راستا باشد.چنانچه تغییر در فرهنگ صورت پذیرد تغییرات در سازمان نهادینه شده و ماندگار خواهند بود.