کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۸۴

۲۴ – ۲۷ مرداد ۱۳۸۴، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر علمی: پروفسور اندرو جاردین

 • دبیر اجرایی: سمیه محمدی

حامیان کنفرانس

 • شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های آبی خوزستان

 • شرکت ملی پتروشیمی

 • کنفدراسیون صنعت ایران

اعضای کمیتۀ علمی

پروفسور اندرو جاردین (دانشگاه تورنتو، کانادا)

فهرست مطالب ارائه شده

 • ممیزی استراتژی نگهداشت برای یک کارخانۀ بزرگ پتروشیمی: دکتر اندرو کلی

 • برنامه‌های تعویض دارایی‌ها: بخشی از فرایند کسب‌وکار. دکتر ریچارد دوایت

 • تعالی نگهداشت: بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی. دکتر اندرو جاردین

 • کنترل مواد و قطعات یدکی: نمونه‌پژوهی اروپایی. دکتر رامرت دکر

 • ابزاری برای بهبود مستمر و مقرون‌به‌صرفۀ سودآوری و رقابت‌پذیری شرکت: نمونه‌پژوهی. دکتر بسیم النجار

 • موفقیت طرح توجیهی برای پروژه‌های بهبود نگهداشت و قابلیت اطمینان. دکتر پیتر نایتس

 • جدیدترین شیوه‌های کنترل مواد و قطعات یدکی. دکتر رامرت دکر

 • درآمدی بر RCM: جیمز پیکنل

 • ممیزی مدیریت نگهداشت: دکتر اندرو کلی

 • اندازه‌گیری عملکرد و KPIهای نگهداشت. بن استیونس

 • نگهداشت اقتضایی: مفهوم، نقش و کاربرد و تأثیرش بر کسب‌وکار سازمان. دکتر بسیم النجار

 • تحلیل الزامات نگهداشت: جایگزین‌ها. دکتر ریچارد دوایت

 • نگهداشت بهره‌ور فراگیر (TPM). دکتر علی حاج‌شیرمحمدی

 • تدوین برنامه‌ای مؤثر برای نگهداشت و قابلیت اطمینان . دکتر پیتر نایتس

 • برون‌سپاری در نگهداشت. بن استیونس

 • مدیریت دارایی‌های فیزیکی در صنایع ایرانی: علی زواشکیانی

 • CMMS و EAM: بن استیونس

 • بهینه‌سازی تصمیم‌گیری برای نگهداری و تعویض، جیمز پیکنل

 • پنج گام کلیدی برای بهبود نگهداشت: بن استیونس

 • ارزش RCM در کسب‌وکار امروزین، جیمز پیکنل