کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۸۶

۳ – ۵ شهریور ۱۳۸۶، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر علمی: پروفسور اندرو جاردین

 • دبیر اجرایی: حمید اسلامیان

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده

 • توسشناسنامه شماعه‌هاي اخير در بهينه‌سازي نگهداري و تعميرات، پروفسور اندرو جاردين

 • ”يک مشخصه بين المللي براي مديريت دارايي­هاي فيزيکي (PAS-55)، دكتر نيك هاستينگز

 • نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان: پيشنيازي براي نگهداري و تعميرات فعالانه، دكتر جاسپر كوئتزي

 • امكان شناسايي و رديابي دارايي‌هاي فيزيكي با استفاده از امواج راديويي (RFID)، دكتر آلبرت سانگ

 • FMEA پايدار: ايجاد حلقه بسته تحليل شكست و اثرات آن، دكتر مليندا هودكويچ

 • سازماني براي مديريت دارايي‌هاي فيزيكي، دكتر نيك هاستينگز

 • تصميمات تعويض تجهيزات سرمايه‌اي، دكتر علي زواشكياني

 • تجربه شرکت مديريت توليد برق شازند- مهندس حسين ورواني فراهاني: ”تدوين و پياده سازي برنامه مراقبت وضعيت يکپارچه (Integrated Condition Monitoring) و   تأسيس اداره CM براي اجرايي کردن آن در نيروگاه حرارتي شازند”

 • سازماني براي مديريت دارايي‌هاي فيزيكي، دكتر نيك هاستينگز

 • تصميمات تعويض تجهيزات سرمايه‌اي، دكتر علي زواشكياني

 • كارگاه آموزشي پروفسور اندرو جاردين: ”تأمين قطعات يدكي: قطعات كم مصرف و پرمصرف

 • كارگاه آموزشي دكتر علي حاج شير

  • تجربه شرکت مديريت توليد برق قم – مهندس منصور مهرآرا: ”پياده سازي سيستم مديريت درخواست كار با رويكرد فرآيندي در نيروگاه قم

  محمدي: “ساختارهاي سازماني نت- تحليلي بر سيستم هاي متمرکز و غير متمرکز

 • كارگاه آموزشي دكتر مليندا هودكويچ: ”مديريت برنامه اثر بخش پايش ارتعاشات”

 • كارگاه آموزشي دكتر آلبرت سانگ: ”رويكرد راهبردي به مديريت عملكرد نگهداري و تعميرات

 • كارگاه آموزشي دكتر جاسپر كوئتزي: ”استفاده حداكثري از مدل‌هاي احتمالي براي بهينه كردن بازه‌هاي فعاليت‌هاي RCM

 • تجربه شرکت پيشگامان فن انديش- مهندس آقامحمدي، مهندس مستخدمين حسيني و مهندس وكيلي فرد: ” واگذاري و اجراي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در سد و نيروگاه كارون۳

 • تجربه شرکت همكاران سيستم- مهندس رامتين دوانلو و مهندس مسعود صادق‌پور: ”ارائه تجربيات موفق دراستقرار سيستم يكپارچه نگهداري و تعميرات

 • تجربه شرکت پگاه آفتاب- مهندس وحيد سلماني: ”CMMS و آسيب‌شناسي مكانيزاسيون سيستم‌هاي نت

 • كارگاه آموزشي دكتر جاسپر كوئتزي: ”ريشه‌كن كردن خلاقانه خرابي‌ها

 • كارگاه آموزشي دكتر نيك هاستينگز: ”بودجه‌بندي نگهداري و تعميرات

 • كارگاه آموزشي دكتر آلبرت سانگ: ”امكان شناسايي و رديابي دارايي‌هاي فيزيكي با استفاده از امواج راديويي (RFID)

 • تجربه شرکت سايپا- مهندس حسين توكلي و مهندس محمد زماني مهر: ”پياده سازي سيستم TPM در شركت سايپا”

 • كارگاه آموزشي پروفسور اندرو جاردين: ”تصميمات بازرسي در نگهداري و تعميرات اقتضايي”

 • كارگاه آموزشي دكتر مليندا هودكويچ: ”مدل سازي قابليت دسترسي: آيا ابزار پشتيباني مناسبي براي تصميم‌گيري گروه مديريت دارايي‌ها است؟”

 • ميزگرد: ”چالش‌هاي برون‌سپاري در نگهداري و تعميرات”