کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۹۲

۷ –۸ بهمن ۱۳۹۲، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر اجرایی: افروز سلیمانی

 • اعضای کمیتۀ اجرایی:

 • سمیه اسدی

 • فاطمه اسدی

 • ایرج اخوان

 • نیلوفر فرشادی

 • رقیه میراسماعیلی

 • سپیده رضا

 • سپیده سهرابی

 • خدیجه یوسفی

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن‌اندیش

 • شرکت دیتا ترک

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده

 • نقش استراتژیک مدیریت دارایی‌های فیزیکی: سخنرانی دکتر زواشکیانی/ دبیر علمی همایش

 • اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرایط اقتصادی کنونی کشور: سخنرانی دکتر مشایخی/ دانشگاه صنعتی شریف

 • وضعیت نگهداری و تعمیرات در ایران: سخنرانی دکتر ریاحی/ رییس انجمن نگهداری و تعمیرات

 • پایش وضعیت در ماشین‌های دوار سخنرانی دکتر بهزاد/ استاد دانشگاه صنعتی شریف

 • جایگاه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در حال و آینده صنعت نفت کشور: سخنرانی مهندس اصل عربی/ مدیر کل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات صنعت نفت

 • کارگاه پیاده سازی و مدیریت موفقیت آمیز سیستم‌های نگهداری و تعمیرات کامپیوتری (CMMS)، بن استیونس

 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک، کنترل مدیریت و بودجه ریزی اثر بخش، الکساندر استوبر

 • کارگاه ساختار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM، دکتر زواشکیانی

 • تجربه توانمند سازی و ارتقاء نظام نگهداری و تعمیرات در شبکه‌های توزیع و بررسی چشم اندازهای آتی در صنعت برق ایران، مهندس مسعود صادقی

 • تجربه روش‌های عملی در کاهش زمان بازدید مسیر داغ واحدهای توربین گازی، مهندس یاسر گلزاری

 • کارگاه نقش نگهداری و تعمیرات الکترونیک در کسب و کار شرکت: مطالعه موردی، بسیم النجار

 • تجربه عارضه یابی خرابی تجهیزات اساسی مجتمع مس سرچشمه مهندس ناصح زاده، مهندس سمیه جاویدی

 • کارگاه مدیریت قطعات یدکی، دکتر زواشکیانی – مهندس کمال پور

 • کارگاه برون سپاری – آیا تصمیمی هوشمندانه است؟ بن استیونس

 • راهبرد تعالی نگهداری و تعمیرات صنعت نفت با رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی، مهندس اصل عربی/ مدیر کل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات صنعت نفت

 • ارتقای نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت انتقال گاز، مهندس الماسی/ مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران

 • ارتقای نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت‌های پتروشیمی، مهندسی باغبانی/ سرپرست امور مهندسی تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 • کارگاه آنالیز علل ریشه ای آپولو، دکتر زواشکیانی- مهندس آزادگان

 • کارگاه بودجه ریزی و مدیریت مالی نگهداری و تعمیرات، بن استیونس

 • میزگرد استقرار نظام مدیریت دارایی شرکت انتقال گاز، مهندس محمد اقبالی، مهندس غلامرضا خوانساری

 • تجربه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در شرکت سایپا، مهندس توکلی

 • کارگاه بهروش‌های فناوری نگهداری و تعمیرات؛ بازرسی، تحلیل و پایش، الکساندر استوبر

 • میزگرد استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت آریا ساسول، مهندس وحید حکمت شعار

 • تجربه ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی و تدوین نقشه راه جهت رسیدن به تعالی، مهندس آزادگان، مهندس اسماعیلی

 • کارگاه توسعه کارکرد نگهداری و تعمیرات (MFD) برای تحلیل و حل مشکل شرکت، بسیم النجار

 • تجربه پیاده سازی برنامه تحلیل علل ریشه ای عیوب (RCFA) در صنایع داخلی و تأثیر آن بر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، مهندس رمضانی

 • تجربه چگونگی برون سپاری نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف ایران، از نگاه پیمانکار، مهندس سادات موسوی

 • کارگاه بهینه سازی تصمیمات مربوط به هزینه چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی، دکتر زواشکیانی – مهندس کمال پور