کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ۱۳۹۰

۱۶ –۱۷ شهریور ۱۳۹۰، هتل المپیک، تهران

سازمان کنفرانس

 • دبیر کنفرانس: دکتر علی زواشکیانی

 • دبیر اجرایی: محسن وارثی

 • دبیر کمیتۀ صنعتی: محمد علی سادات موسوی

 • اعضای کمیتۀ اجرایی:

 • نازی شاهوردی

 • افروز سلیمانی

 • ایرج اخوان

 • مهدخت آرامی

 • رقیه میراسماعیلی

 • مصطفی اکبرزاده

 • سپیده رضا

 • هژیر ورجاوند

 • زهرا بهرام‌بیک

حامیان کنفرانس

 • شرکت پیشگامان فن‌اندیش

اعضای کمیتۀ علمی

فهرست مطالب ارائه شده

 • سخنرانی دبیر همایش، دکتر علی زواشکیانی

 • سخنرانی بن استیونس، ”داده‌های معتبر پیش نیاز نگهداری و تعمیرات با قابلیت اطمینان “

 • “برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در نگهداری و تعمیرات: توسعه و به‌کارگیری یک فرآیند پابرجا، با نگاه به تجارب شرکت ABB” سخنران: سرژ متیو

 • “مدیریت “بازرسی” در نگهداری و تعمیرات، تشریح مبانی و ارائه بهترین تجارب در دنیا ” سخنران: دکتر علی زواشکیانی

 • “پیاده سازی موفق سیستم CMMS/EAM برای پشتیبانی نگهداری و تعمیرات در سازمان با نگاه به برترین تجارب در دنیا” سخنران: خالد یوسف کمال

 • “کسب مزیت رقابتی از طریق پیاده سازی یک سیستم CMMS مناسب، چه معیارهایی باید در خرید و پیاده سازی یک CMMS مد نظر باشند؟ ” سخنران: بن استیونس

 • TPM در ۷ مرحله، نحوه اجرای استراتژی خرابی صفر یا Zero Breakdown ” سخنران: الکس استوبر

 • “اصول و مبانی مدیریت نگهداری و تعمیرات” سخنران: احمد عرب شمالی

 • “فلسفه پیشرفته نگهداری و تعمیرات: TQMain یا نگهداری و تعمیرات مبتنی برکیفیت” سخنران: پروفسور بسیم النجار

 • “مدیریت عملکرد تجهیزات (APM)” سخنران: الکس استوبر

 • “ساختار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ” سخنران: دکتر علی زواشکیانی

 • “آمادگــی برای عملیات – اجرای مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات پیش از راه‌اندازی واحد صنعتی با نگاه به تجارب شرکت ABB ” سخنران: سرژ متیو

 • “مدیریت قراردادهای نگهداری و تعمیرات” سخنران: بن استیونس

 • “ تجربه پیاده سازی تکنیک هزینه چرخه عمر یا Life Cycle Costing ” ارائه دهندگان: سعید رمضانی، دکتر علی زواشکیانی

 • “مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) ” سخنران: پروفسور بسیم النجار

 • “تجربه شرکت خودرو سازی سایپا در پیاده سازی RCM و رویارویی با موانع و تضادها ” ارائه دهنده: محمد زمانی مهر

 • “تجربه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در گروه کارخانجات مقصود ” ارائه دهنده: ناصر جلالی