کارگاه : مفاهیم اولیه و اصول پایه ای مدیریت نگهداری و تعمیرات


دکتر احمد عرب شمالی

در این کارگاه با تمرکز بر روی ارائه اصول اولیه نگهداری و تعمیرات، بر روی موارد زیر بحث خواهد شد:

  • تعریف نگهداری و تعمیر و تقسیم بندی آن براساس BS ( British Standards )

  • تشريح روند تكاملي سيستمهاي نگهداري و تعمير ( واكنشي ، اصلاحي ، پيشگيرانه ، پيش بينانه و ….)

  • تعریف نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده و اهداف آن

  • تشریح فاز بندی لازم جهت طراحی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده

  • تشریح ساختار اطلاعاتی یک سیستم نگهداری و تعمیر به منظور گردآوری ، ثبت و تحلیل اطلاعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر

  • تشريح نحوة كد بندي و اولويت بندي دستگاهها و تجهيزات به منظور اجراي PM

  • تشريح نحوة محاسبة قابليت اطمينان ( Reliability ) و ميانگين مدت زمان كاركرد تا خرابي (MTBF-Mean Time Between Failures ) قطعات و سيستمها با استفاده از داده هاي حاصل از رديابي زمان كاركرد آنها ( Time Tracking )

  • تشريح اهداف بكارگيري و اقلام اطلاعاتي فرم سابقة نگهداري و تعمير و ساير فرمهاي تحليلي .

  • تشریح ساختار سازمانی و شرح وظایف ستاد راهبردی و برنامه ریزی PM

  • تبیین شاخضهای سنجش اثربخشی PM