کسب مزیت رقابتی از طریق سرآمدی در مدیریت دارایی های فیزیکی


دکتر علی زواشکیانی

شرکت هایی که تجربه موفقی در مدیریت دارایی دارند، نسبت به دیگران از یک مزیت رقابتی متمایز برخوردارند. این شرکت ها با استفاده بهینه و موثر از دارایی های فیزیکی خود، می توانند به بازده بیشتری از سرمایه گذاری هایشان رسیده و از این طریق رقابت پذیری خود را تقویت نمایند. البته رسیدن به سرآمدی در مدیریت دارایی کار ساده ای نیست. مدیریت دارایی همانند هر سیستم دیگری اجزای متعددی دارد که برای رسیدن به هدف باید در کنار یکدیگر به خوبی کار کنند. بسیاری از افراد مدیریت دارایی را به صورت فرآیندی می بینند که روی تولید، ایمنی، محیط، کیفیت، فرهنگ سازمانی و الزامات آینده نگهداری و تعمیرات یک سازمان تاثیر می گذارد. بنابراین مدیریت دارایی از لحاظ راهبردی یک مسئله مهم برای هر سازمان و مخصوصاً سازمانهای دارایی محور است.

برای آغاز حرکت به سوی برتری، با تکنیک های متعددی در این حوزه روبه رو هستیم که مدیران نگهداری و تعمیرات را مخصوصاً در ایران(به خاطر عدم دسترسی به افراد حرفه ای مجرب) دچار سردرگمی و دلسردی کرده اند. این تکنیک ها شامل: CMMS، RCM، TPM، CBM و غیره می شوند. هرکدام از این تکنیک ها نیازهای خود را دارند و تحت شرایط خاصی عمل می کنند. استفاده کورکورانه از آنها می تواند منجر به عدم موفقیت، هزینه های گزاف، نا امیدی و مقاومت نسبت به برنامه های بهبودی که در آینده به شرکت معرفی خواهند شد، می گردد. در این کارگاه ما به دنبال پاسخ به این مباحث هستیم و مخصوصاً موارد زیر را مورد بحث قرار خواهیم داد:

  • اهمیت مدیریت دارایی چیست؟

  • اجزای اصلی و عوامل تاثیر گذار روی عملکرد دارایی های فیزیکی چیستند؟

  • این عوامل چگونه به هم مربوطند و چه طور می توانند بر روی هم اثرات متقابل بگذارند؟

  • تکنیک های بهبود مانند CMMS، RCM و CBM چه نقش هایی دارند و چه زمانی باید مورد استفاده قرار گیرند؟

  • فرآیند گام به گام پیاده سازی این تکنیک ها چیست؟

این کارگاه یک ارائه پویا خواهد بود که نیاز به حضور فعال شرکت کنندگان دارد. تجربه فعلی در صنایع ایران و مشکلاتی که وجود دارد با کمک شرکت کنندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت تا یک چارچوب مناسب مدیریت دارایی برای مدیران تعمیرات و نگهداری در ایران تعریف شود.