دکتر علی زواشکیانی


zuashkiani

دکترای خود را در رشته مدیریت دارایی های فیزیکی از دانشگاه تورنتو کانادا دریافت کرده است و هم اکنون در حال گذراندن مقطع فوق دکترای خود در مرکز نگهداری و تعمیرات C-MORE آن دانشگاه می باشد. ایشان داراي بيش از هفت سال تجربه کاری در زمينه مدیریت عملکرد نگهداری و تعمیرات، تصمیمات مربوط به تعویض تجهیزات سرمایه ای، نگهداري و تعميرات اقتضايي و بهینه سازی دفعات بازدید تجهیزات در پروژه های صنعتی متعدد در آمریکای شمالی است و در این زمینه ها متخصص می باشد. همچنین همکاری نزدیکی با گروه مشاوره CAM و گروه پژوهشی صنعتی آریانا در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی دارد و رییس انجمن بین المللی مدیران ایرانی است. دکتر زواشکیانی مدرك ليسانس خود را از دانشگاه صنعتي شريف و در رشته مهندسي صنايع اخذ و در سال ۱۹۹۹ ميلادي نشان برجسته ترين دانشجوی ایران را از رييس جمهور دريافت نموده است.