پروفسور اندرو جاردين


jardine

استاد دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه تورنتو کانادا و مدير مرکز قابليت اطمينان و بهينه سازي نگهداري و تعميرات (C-MORE) در این دانشگاه می باشد.ایشان پدید آورنده نرم افزار هایی در حوزه نگهداری و تعمیرات از جمله Life Costing  ,PERDEC EXAKT,AGE/CON بوده است که هم اکنون در آمریکای شمالی در صنایع متعددی به کار می روند.

پروفسور جاردین نويسنده كتاب Maintenance, Replacement and Reliability  مي باشد كه براي اولين بار در سال ۱۹۷۳ به  چاپ رسيد و هم اكنون به چاپ ششم رسيده است.

همچنین به صورت مشترك تالیف کتاب Maintenance Excellence: Optimizing Equipment Life Cycle Decisions  را بر عهده داشته است. كتاب جديد او Maintenance, Replacement & Reliability: Theory and Applications است كه آن را همراه با دكتر A.H.C Tsang تأليف نموده است و در سال ۲۰۰۶ به چاپ رسيده است.

ایشان اولين دريافت كننده جايزه Sergio Guy Memorial Award  از انجمن مهندسي و نگهداري و تعميرات كانادا به خاطر ايفاي نقشي برجسته در تعالي حرفه نگهداري وتعميرات در سال ۱۹۹۸ مي باشد.در حال حاضر کتاب های ترجمه شده وی به عنوان متن درسی در دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان تدریس می شود. وی تا کنون ۵ بار به ایران سفر کرده و آشنایی نسبتا خوبی با مسائل سازمان های ایرانی دارد.