پروفسور بسيم النجار


Basim

دکتراي مديريت توليد از دانشگاه Lund  سوئد و استاد و رييس دانشکده  Terotechnology در دانشگاه  Växjöسوئد مي‌باشد. Terotechnologyترکيبي از مديريت، مهندسي مالي، علوم مهندسی و ساير تخصص هايي است که در مديريت دارايي های فيزيکي به منظور اقتصادي کردن دوره عمر به کار می رود . وي سالها تجربه در تدريس و تحقيق در حوزه مديريت دارايي هاي صنعتي، آناليز vibration spectral  و کاربرد آن در حل مسئله،CBM، مدلسازی، بهينه سازی راداردو نويسنده۹۰ مقاله در اين زمينه ها بوده است.وی عضو هيئت علمي انجمن نگهداری و تعميرات سوئد، انجمن مديريت دارايي های استراتژيک اروپا، انجمن بين المللی عارضه يابی و IFRIM نيز است. يكي از مهمترين دستاوردهاي بسيم النجار توسعه مفهوم نگهداري و تعميرات كيفي فراگير و كاربرد آن در پروژه هاي صنعتی متعدد و به عنوان مثال در شرکت زيمنس است.

وي ۷ سال پس از پايان دوره کارشناسي در کشورهاي عراق، سوريه و لبنان در حوزه نگهداري و تعميرات فعاليت داشته است. وي مشغول تدريس، تحقيق و مشاوره در زمينه تحصيل Vibration Spectra براي حل مسائل در سوئد و اروپا است. وي در توسعه و كاربرد ابزارها و روش‌هاي انتخاب بهترين خط‌مشي نگهداري و تعميرات از نظر هزينه فعاليت داشته است. همچنين تكنيك تازه‌اي براي پيگيري خرابي‌ها در همان مراحل ابتدائي ابداع كرده است. حوزه تحقيق پروفسور بسيم النجار نگهداري و تعميرات اقتضايي و آثار مالي و فني آن برسودآوري و مزاياي رقابتي شركت است.

پروفسور بسيم‌النجار به عنوان بهترين سخنران جامعه مهندسي نگهداري و تعميرات استراليا در سال ۲۰۰۳ انتخاب شده است. در سال ۲۰۰۰ نيز، وي جايزه نشريه كيفيت در مهندسي نگهداري و تعميرات را كه يكي از مهمترين جايزه‌هاي كلوب ليتراني است، دريافت كرده است. وي همچنين براي مقاله  ” معيار اقتصادي انتخاب خط مشي نگهداري و تعميرات“ جايزه ديگري در سال ۱۹۹۹ دريافت نموده است.