برگزاری نشست IFRIM


به گزارش دبیرخانه اجرایی همایش دهم، بعد از هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده در یک سال گذشته، سرانجام ایران به عنوان میزبان نخبگان بین المللی نگهداری و تعمیرات از طرف IFRIM انتخاب شد.  بر همین اساس نشست دوره ای اعضای انجمن IFRIM در تهران، محل دانشگاه شریف در حضور اساتید برجسته داخلی و علاقه مندان به حوزه نگهداری و تعمیرات کشور برگزار خواهد شد. موضوع این نشست بحث و تبادل نظر در زمینه  مسائل و چالش های به روز و خط مقدم دانش مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح دنیا است.

IFRIM مخفف International Foundation For Research In Maintenance است و شبکه ای از محققین را در بر میگیرد که تلاش آنها در جهت ارتقا علوم حوزه نت به ویژه مدیریت دارایی های فیزیکی است اعضای این انجمن  هر ۴ سال یکبار  در یک کشور گرد هم می آیند و به بحث  و تبادل نظر می پردازند. و امسال این نشست قرار است در تاریخ ۱۹ مهر ماه در ایران برگزار شود.

از جمله اعضای این  انجمن میتوان به :پروفسور اندرو جاردین، ریچارد دوایت، جاسپر کوئتزی، بسیم النجار، رامرت دکر، علی زواشکیانی اشاره کرد.