الکس استوبر


Alex Stuber

مهندس مکانیک، رییس شرکت مشاوره مهندسی Alexander Stuber & Partner  و متخصص در زمینه نگهداری و تعمیرات است. ایشان بیش از ۲۵ سال تجربه مدیریت پروژه های مهندسی متعدد در شرکت معظم ABB، شرکتی که در ۱۰۰ کشور دنیا خدمات مهندسی در زمینه ماشین آلات و نیرو ارائه می کند را دارد. به واسطه تجربیات فراوان در کشور های آمریکا، سویس و آلمان، الکس استوبر در زمینه های متعدد نگهداری و تعمیرات از جمله ,RCM ,RCA, FMEA ,TPM, نگهداری و تعمیرات خود کنترلی، بهبود خط تولید و همچنین روش های پیاده سازی CMMS تخصص دارد.