نگهداري اطمينان محور(RCM)


توسط: جيمز ريس پينکل

خلاصه:

نگهداري اطمينان محور مي‌تواند زمينه‌هاي مختلفي براي کسب‌وکار شما ارزش ايجاد کند؛ يکي از اين ناحيه‌ها مديريت نگهداري است. در اين کارگاه به شرکت‌کنندگان، فرآيندهاي نگهداري اطمينان محور، موارد استفاده از آنها و نحوه شروع به استفاده از آنها آموزش داده خواهدشد. اين کارگاه شرکت‌کنندگان را قادر خواهد ساخت تا آگاهي کافي جهت تصميم‌گيري در مورد اينکه آيا نگهداري اطمينان محور در سازمان‌شان بکار خواهد آمد يا خير وآيا آماده استفاده از يک برنامه نگهداري اطمينان محور هستند يا خير بدست آورند. سرفصلهاي بحث عبارتند از:

تاريخچه مختصري از نگهداري اطمينان محور و استانداردهاي آن

فرآيند نگهداري اطمينان محور

شرح مرحله به مرحله فرآيند نگهداري اطمينان محور

تحليل کامل پشتيباني سيستم

استفده از نگهداري اطمينان محور در محيط کاري – اين سيستم در چه محيطهايي کار مي‌کند و چگونه بايد از آن استفاده کرد

پياده‌سازي يک برنامه نگهداري اطمينان محور- پيش‌نيازها، برنامه‌ريزي پياده‌سازي، اجراي پياده‌سازي و تقويت نتايج

آغاز استفاده از نگهداري اطمينان محور

کارگاه بصورت تعاملي خواهد بود و شرکت کنندگان تشويق به پرسش و ورود به بحثها مي‌شوند. چند کار کلاسي مختصر نيز براي روشن شدن و درک مطلب نيز ارائه خواهد شد.