همایش یازدهم


یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات ۱۳۹۵

۲و۳ آبان ماه ۱۳۹۵- سالن بین المللی همایش های رازی – تهران

  • دبیر همایش: دکتر علی زواشکیانی

  • دبیر اجرایی: افروز سلیمانی

حامیان همایش

  • شرکت پیشگامان فن‌اندیش

  • گروه صنعتی هپکو

  • پژوهشگاه نیرو

  • توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

  • خانه معدن ایران

  • سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

 

اعضای کمیتۀ علمی